BankeRejting banaka

Rejting banaka prema ključnim pokazateljima uspješnosti izračunava se prema metodi SveBanke.ba koristeći obavezna izvješća kreditnih institucija objavljena na web stranicama Agencije za bankarstvo oba basanskohercegovačka entiteta, kao i koristeći nacionalni rejting sa web stranice SveBanke.ba
Kriterij potrošača
Pregled aktive, kredita, depozita i finansijskog rezultata banaka

Područje FBiH

Aktuelno na 02.06.2023
ProCredit Bank d.d. Sarajevo
4.71
Aktuelno na 02.06.2023
UNION BANKA D.D. SARAJEVO
3.4
Aktuelno na 02.06.2023
ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO
3
Aktuelno na 02.06.2023
Razvojna banka Federacije BiH
3
Aktuelno na 02.06.2023
VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO
3
Aktuelno na 02.06.2023
Sberbank BH d.d. Sarajevo
2.25
Aktuelno na 02.06.2023
ZiraatBank BH d.d
2.14
2
Aktuelno na 02.06.2023
BOSNA BANK INTERNATIONAL
2
Aktuelno na 02.06.2023
UniCredit Bank d.d
2
Aktuelno na 02.06.2023
Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina
1.8
Aktuelno na 02.06.2023
NLB Banka d.d., Sarajevo
1.67
Aktuelno na 02.06.2023
Addiko Bank d.d. Sarajevo
1.4
1.36

Područje RS

Aktuelno na 02.06.2023
NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA
4.4
Aktuelno na 02.06.2023
UniCredit Bank A.D. Banja Luka
3.25
Aktuelno na 02.06.2023
Komercijalna banka a.d. Banja Luka
3
Aktuelno na 02.06.2023
NLB Banka a.d. Banja Luka
2.33
Aktuelno na 02.06.2023
Sberbank a.d. Banja Luka
2.33
Aktuelno na 02.06.2023
Addiko Bank a.d. Banja Luka
2.33
Aktuelno na 02.06.2023
MF Banka a.d. Banja Luka
1.33
Aktuelno na 02.06.2023
Nova Banka A.D. Banja Luka
1

Područje FBiH

101
Aktuelno na 31.03.2021
UniCredit Bank d.d
70
Aktuelno na 31.03.2021
Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina
46
Aktuelno na 31.03.2021
NLB Banka d.d., Sarajevo
42
Aktuelno na 31.03.2021
BOSNA BANK INTERNATIONAL
36
Aktuelno na 31.03.2021
ZiraatBank BH d.d
32
Aktuelno na 31.03.2021
Addiko Bank d.d. Sarajevo
32
Aktuelno na 31.03.2021
Sberbank BH d.d. Sarajevo
32
Aktuelno na 31.03.2021
ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO
21
Aktuelno na 31.03.2021
VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO
18
17
Aktuelno na 31.03.2021
UNION BANKA D.D. SARAJEVO
13
Aktuelno na 31.03.2021
ProCredit Bank d.d. Sarajevo
6
Aktuelno na 31.03.2021
Razvojna banka Federacije BiH
1

Područje RS

Aktuelno na 31.03.2021
Nova Banka A.D. Banja Luka
56
Aktuelno na 31.03.2021
NLB Banka a.d. Banja Luka
47
Aktuelno na 31.03.2021
UniCredit Bank A.D. Banja Luka
36
Aktuelno na 31.03.2021
Addiko Bank a.d. Banja Luka
29
Aktuelno na 31.03.2021
MF Banka a.d. Banja Luka
28
Aktuelno na 31.03.2021
Sberbank a.d. Banja Luka
27
Aktuelno na 31.03.2021
NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA
27
Aktuelno na 31.03.2021
Komercijalna banka a.d. Banja Luka
19

Područje FBiH

292
Aktuelno na 31.03.2021
UniCredit Bank d.d
265
Aktuelno na 31.03.2021
Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina
108
Aktuelno na 31.03.2021
NLB Banka d.d., Sarajevo
87
Aktuelno na 31.03.2021
Addiko Bank d.d. Sarajevo
81
Aktuelno na 31.03.2021
ZiraatBank BH d.d
66
Aktuelno na 31.03.2021
Sberbank BH d.d. Sarajevo
66
Aktuelno na 31.03.2021
BOSNA BANK INTERNATIONAL
59
Aktuelno na 31.03.2021
ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO
29
25
Aktuelno na 31.03.2021
VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO
22
Aktuelno na 31.03.2021
ProCredit Bank d.d. Sarajevo
16
Aktuelno na 31.03.2021
UNION BANKA D.D. SARAJEVO
15
Aktuelno na 31.03.2021
Razvojna banka Federacije BiH
0

Područje RS

Aktuelno na 31.03.2021
Nova Banka A.D. Banja Luka
108
Aktuelno na 31.03.2021
NLB Banka a.d. Banja Luka
72
Aktuelno na 31.03.2021
UniCredit Bank A.D. Banja Luka
58
Aktuelno na 31.03.2021
Addiko Bank a.d. Banja Luka
51
Aktuelno na 31.03.2021
Sberbank a.d. Banja Luka
43
Aktuelno na 31.03.2021
MF Banka a.d. Banja Luka
27
Aktuelno na 31.03.2021
Komercijalna banka a.d. Banja Luka
25
Aktuelno na 31.03.2021
NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA
10

Područje FBiH

Aktuelno na 31.03.2021
UniCredit Bank d.d
9 258
9 210
2 940
Aktuelno na 31.03.2021
NLB Banka d.d., Sarajevo
1 819
Aktuelno na 31.03.2021
ZiraatBank BH d.d
797
Aktuelno na 31.03.2021
Sberbank BH d.d. Sarajevo
33
Aktuelno na 31.03.2021
ProCredit Bank d.d. Sarajevo
0
Aktuelno na 31.03.2021
UNION BANKA D.D. SARAJEVO
0
Aktuelno na 31.03.2021
Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina
0
Aktuelno na 31.03.2021
ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO
0
Aktuelno na 31.03.2021
Razvojna banka Federacije BiH
0
0
Aktuelno na 31.03.2021
Addiko Bank d.d. Sarajevo
0
Aktuelno na 31.03.2021
BOSNA BANK INTERNATIONAL
0
Aktuelno na 31.03.2021
VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO
0

Područje RS

Aktuelno na 31.03.2021
Nova Banka A.D. Banja Luka
2 391
Aktuelno na 31.03.2021
NLB Banka a.d. Banja Luka
2 319
Aktuelno na 31.03.2021
Sberbank a.d. Banja Luka
1 273
Aktuelno na 31.03.2021
Komercijalna banka a.d. Banja Luka
13
Aktuelno na 31.03.2021
UniCredit Bank A.D. Banja Luka
8
Aktuelno na 31.03.2021
NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA
0
Aktuelno na 31.03.2021
MF Banka a.d. Banja Luka
0
Aktuelno na 31.03.2021
Addiko Bank a.d. Banja Luka
0

Područje FBiH

Aktuelno na 31.03.2021
UniCredit Bank d.d
6 329 862 000
4 951 359 000
2 326 241 000
Aktuelno na 31.03.2021
Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina
1 692 428 000
Aktuelno na 31.03.2021
Sberbank BH d.d. Sarajevo
1 562 805 000
Aktuelno na 31.03.2021
BOSNA BANK INTERNATIONAL
1 292 463 000
Aktuelno na 31.03.2021
NLB Banka d.d., Sarajevo
1 262 660 000
Aktuelno na 31.03.2021
ZiraatBank BH d.d
1 099 190 000
Aktuelno na 31.03.2021
Addiko Bank d.d. Sarajevo
987 104 000
Aktuelno na 31.03.2021
UNION BANKA D.D. SARAJEVO
840 669 000
Aktuelno na 31.03.2021
ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO
634 419 000
Aktuelno na 31.03.2021
ProCredit Bank d.d. Sarajevo
605 153 000
531 557 000
Aktuelno na 31.03.2021
Razvojna banka Federacije BiH
360 473 000
Aktuelno na 31.03.2021
VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO
301 640 000
109 499 000

Područje RS

Aktuelno na 31.03.2021
Nova Banka A.D. Banja Luka
22 658 000
Aktuelno na 31.03.2021
UniCredit Bank A.D. Banja Luka
16 512 000
Aktuelno na 31.03.2021
NLB Banka a.d. Banja Luka
16 461 000
Aktuelno na 31.03.2021
Addiko Bank a.d. Banja Luka
8 521 000
Aktuelno na 31.03.2021
MF Banka a.d. Banja Luka
5 329 000
Aktuelno na 31.03.2021
Komercijalna banka a.d. Banja Luka
4 877 000
Aktuelno na 31.03.2021
NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA
2 102 000
Aktuelno na 31.03.2021
Sberbank a.d. Banja Luka
972 000

Područje FBiH

Aktuelno na 31.03.2021
UniCredit Bank d.d
4 043 977 000
2 586 451 000
1 630 975 000
Aktuelno na 31.03.2021
Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina
1 182 513 000
Aktuelno na 31.03.2021
Sberbank BH d.d. Sarajevo
1 036 275 000
Aktuelno na 31.03.2021
ZiraatBank BH d.d
870 273 000
Aktuelno na 31.03.2021
NLB Banka d.d., Sarajevo
852 752 000
Aktuelno na 31.03.2021
BOSNA BANK INTERNATIONAL
820 333 000
Aktuelno na 31.03.2021
Addiko Bank d.d. Sarajevo
568 043 000
Aktuelno na 31.03.2021
ProCredit Bank d.d. Sarajevo
476 499 000
Aktuelno na 31.03.2021
ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO
416 715 000
Aktuelno na 31.03.2021
UNION BANKA D.D. SARAJEVO
319 113 000
303 779 000
Aktuelno na 31.03.2021
VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO
182 792 000
52 325 000
Aktuelno na 31.03.2021
Razvojna banka Federacije BiH
0

Područje RS

Aktuelno na 31.03.2021
Nova Banka A.D. Banja Luka
15 431 000
Aktuelno na 31.03.2021
UniCredit Bank A.D. Banja Luka
9 905 000
Aktuelno na 31.03.2021
NLB Banka a.d. Banja Luka
8 952 000
Aktuelno na 31.03.2021
Sberbank a.d. Banja Luka
6 816 000
Aktuelno na 31.03.2021
Addiko Bank a.d. Banja Luka
6 102 000
Aktuelno na 31.03.2021
MF Banka a.d. Banja Luka
3 989 000
Aktuelno na 31.03.2021
Komercijalna banka a.d. Banja Luka
3 043 000
Aktuelno na 31.03.2021
NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA
1 028 000

Područje FBiH

Aktuelno na 31.03.2021
UniCredit Bank d.d
5 177 166 000
4 064 613 000
1 754 796 000
Aktuelno na 31.03.2021
Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina
1 399 953 000
Aktuelno na 31.03.2021
Sberbank BH d.d. Sarajevo
1 343 017 000
Aktuelno na 31.03.2021
NLB Banka d.d., Sarajevo
1 029 398 000
Aktuelno na 31.03.2021
BOSNA BANK INTERNATIONAL
1 013 986 000
Aktuelno na 31.03.2021
ZiraatBank BH d.d
854 650 000
Aktuelno na 31.03.2021
Addiko Bank d.d. Sarajevo
756 452 000
Aktuelno na 31.03.2021
UNION BANKA D.D. SARAJEVO
730 573 000
Aktuelno na 31.03.2021
ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO
560 554 000
440 712 000
Aktuelno na 31.03.2021
ProCredit Bank d.d. Sarajevo
331 873 000
Aktuelno na 31.03.2021
VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO
269 899 000
77 885 000
Aktuelno na 31.03.2021
Razvojna banka Federacije BiH
0

Područje RS

Aktuelno na 31.03.2021
Nova Banka A.D. Banja Luka
17 071 000
Aktuelno na 31.03.2021
NLB Banka a.d. Banja Luka
13 067 000
Aktuelno na 31.03.2021
UniCredit Bank A.D. Banja Luka
12 634 000
Aktuelno na 31.03.2021
Sberbank a.d. Banja Luka
7 549 000
Aktuelno na 31.03.2021
MF Banka a.d. Banja Luka
3 938 000
Aktuelno na 31.03.2021
Komercijalna banka a.d. Banja Luka
3 622 000
Aktuelno na 31.03.2021
NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA
1 678 000
Aktuelno na 31.03.2021
Addiko Bank a.d. Banja Luka
638 000

Područje FBiH

23 363 000
Aktuelno na 31.03.2021
UniCredit Bank d.d
20 222 000
6 953 000
Aktuelno na 31.03.2021
BOSNA BANK INTERNATIONAL
5 123 000
Aktuelno na 31.03.2021
NLB Banka d.d., Sarajevo
4 676 000
Aktuelno na 31.03.2021
Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina
4 636 000
Aktuelno na 31.03.2021
Sberbank BH d.d. Sarajevo
4 058 000
Aktuelno na 31.03.2021
Addiko Bank d.d. Sarajevo
2 791 000
Aktuelno na 31.03.2021
ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO
2 595 000
Aktuelno na 31.03.2021
VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO
2 417 000
Aktuelno na 31.03.2021
UNION BANKA D.D. SARAJEVO
858 000
677 000
Aktuelno na 31.03.2021
ZiraatBank BH d.d
537 000
Aktuelno na 31.03.2021
ProCredit Bank d.d. Sarajevo
140 000
Aktuelno na 31.03.2021
Razvojna banka Federacije BiH
0

Područje RS

Aktuelno na 31.12.2020
UniCredit Bank A.D. Banja Luka
16 927 000
Aktuelno na 31.12.2020
Nova Banka A.D. Banja Luka
14 786 000
Aktuelno na 31.12.2020
Sberbank a.d. Banja Luka
4 762 000
Aktuelno na 31.12.2020
MF Banka a.d. Banja Luka
4 418 000
Aktuelno na 31.12.2020
NLB Banka a.d. Banja Luka
1 554 945
Aktuelno na 31.12.2020
Komercijalna banka a.d. Banja Luka
1 448 000
Aktuelno na 31.12.2020
NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA
328 000
Aktuelno na 31.12.2020
Addiko Bank a.d. Banja Luka
-8 005 000

Stranice banaka

Stranice svih banaka razvrstene po područjima njihovog djelovanja. Prilikom potražnje željene banke odaberite područje (FBiH ili RS) i otvorit će vam se spisak svih banaka koje posluju u odabranom području, potom odaberite  željenu banku. Na stranici banke možete napisati rezenciju, sastaviti prigovor, pogledati osnovne informacije, pretražiti aktuelne ponude i pogledati recenzije drugih korisnika.

Popularne ponude svih banaka