Broj krađa sa bankovnih računa 2021. godine porastao je.Da biste se zaštitili, važno je znati na koji način prevaranti funkcionišu i šta možete učiniti kako ne biste izgubili novac.

Razgovarajmo o najčešćim prevarama👇

👉 1. Dobivši prijavu i lozinku od klijentove Internet banke koristeći "phishing" šeme, prevaranti zovu u ime banke i prijavljuju da neko pokušava dobiti zajam za žrtvu u drugom gradu te nude pomoć. Dalje, prevaranti traže SMS kod, nakon čega otpisuju sav novac sa kartice ili računa.
👉 2. Prevaranti se predstavljaju kao zaposlenici brokerske ili dilerske kompanije i nude ulaganje novca uz visoku garanciju prihoda. Žrtva se slaže, otvara račun, a zatim novac sama prenese prevarantima.
👉 3. Prevaranti šalju SMS poruke, oponašajući bankarsku poruku o prikupljanju sredstava. Tada, s drugog broja, dolazi poruka sa zahtjevom za povrat novca, jer je transfer navodno izvršen greškom.
👉 4. Prevaranti se predstavljaju kao sigurnosna služba banke, prijavljuju da je račun kompromitiran i da je potrebno odmah podići novac s njega i prenijeti ga na drugi, "sigurni", račun.
👉 5. Prevaranti zovu u ime banke i pitaju kako će osoba izvršiti mjesečnu uplatu - putem aplikacije ili bankomata. Pozivatelji znaju veličinu hipotekarnog zajma, iznos uplate i ime klijenta. Dalje, izvještavaju da su se detalji plaćanja promijenili i uvjeravaju ljude da izvrše uplatu na drugi račun - u protivnom će dužnik biti kažnjen. Ako im osoba povjeruje, tada će joj se poslati link preko kojeg mora prenijeti novac. Ova metoda temelji se na curenju informacija iz banaka, o čemu smo pisali u jednom od prethodnih članaka.

Kako zaštititi sebe i svoj novac:

1. UVIJEK sami pozovete banku ako vas pozovu i predstave se kao „zaposlenici banke“ ili „sigurnosna služba“.

2. Nikada ne otkrivajte sljedeće:

- broj ugovora, računa ili kartice;
- CVV kod;
- sadržaj jednokratnih SMS kodova;
- korisničko ime i lozinku za ulazak u mobilnu i internetsku banku.

Šta učiniti ako se prevara već dogodila:

1. Blokirajte kartice čije ste detalje poslali prevarantima;
2. Nazovite banku i prijavite incident;
3. Kontaktirajte policiju i prijavite krađu sredstava.

👉 Kakva su vaša iskustva?