Da li je kredit osiguran nekretninama isplativiji?


Kredit osiguran nekretninama je zajam koji banke daju rizikujući sigurnost postojeće imovine dužnika.

Glavna prednost takvog kredita je mogućnost dobijanja ozbiljnog iznosa po povoljnoj kamatnoj stopi za one kojima je banka odbila klasični potrošački kredit.


Kako se osigurani kredit razlikuje od redovnih kredita i kome je takav kredit pogodan?


- kamatna stopa na osigurani kredit je niža;

- rok zajma je duži: možete dobiti zajam do 20 godina, što bi ozbiljno smanjilo mjesečnu uplatu;

- iznos kredita je veći: možete dobiti nekoliko stotina hiljada KM, ovisno o procijenjenoj vrijednosti imovine;

- takav zajam je pogodan onima koji nemaju baš dobru kreditnu historiju.


Kako dobiti zajam osiguran nekretninom❓

Postupak prijave gotovo se ne razlikuje od uobičajenog: pored lične karte i potvrde prihoda, banka će tražiti dokumente o pravu vlasništva nekretnine koju želite založiti.


Šta se sve može založiti❓

Založiti možete: stan, privatnu kuću, zemljište, garažu i komercijalno vlasništvo.


Kolike su kamatne stope❓

Mnoge banke nude kredite osigurane nekretninama. To znači da možete dobiti i do 300 hiljada KM na period do 20 godina. Imajte na umu da će stope biti znatno niže od onih za potrošačke kredite.


Zajam osiguran nekretninom je pogodan za Vas ukoliko:

-  Vam je potreban veliki iznos (nekoliko stotina hiljada KM)

-  Vam je potreban zajam po stopi znatno nižoj od one kod pristupačnih potrošačkih zajmova

-  potrošački zajam nije pogodan za Vas, jer Vam je potreban duži rok zajma

- nemate baš dobru kreditnu historiju i zato želite koristiti postojeću imovinu kao zalog


Saznati da li će banka odobriti zajam osiguran nekretninom je lahko - odaberite jednu od banaka sa visokom ocjenom i kontaktirajte ih direktno.


Spisak svih banaka u BiH i njihove recenzije možete pronaći na našoj web stranici.


Tu smo za Vas!