Finansijski pojmovi i definicije koje svi treba da znaju - 2. dioEvo drugog dijela našeg malog financijskog rječnika:


📍 «Obveznica» - hartija od vrijednosti koja dokazuje da je investitor pozajmio novac kompaniji ili vladi. Kompanija ili država se obavezuje da će investitoru isplatiti određeni iznos (kupone) i određeni procenat u budućnosti. Na kraju prometa obveznica, emitent ih otkupljuje.

📍 «Overdraft» - dodatna opcija koja predviđa prekoračenje troškova na račun kreditnog limita koji je odobrila banka.

📍 «Ofšorna zona (eng. Offshore zone)» teritorija na kojoj su zakonski utvrđeni niski porezi ili ne postoji porez za kompanije određene vrste te postoji i pojednostavljeni sistem registracije pravnih lica.

📍 «ZIF (zajednički investicioni fond)» - oblik kolektivnog ulaganja u kojem investitori posjeduju udjele u imovini fonda.

📍 «Plivajuća stopa» - stopa na zajmove čiji iznos nije fiksan, već se izračunava prema formuli utvrđenoj sporazumom. U pravilu je povezan sa stopama na međubankarskom tržištu.

📍 «Restrukturiranje kredita» - promjena uslova otplate kredita, najčešće u svrhu olakšavanja servisiranja duga.

📍 «Refinanciranje kredita» - dobijanje novog kredita od banke, pod povoljnijim uslovima, za potpunu ili djelomičnu otplatu prethodnog. Refinanciranje se može obaviti i u prethodnoj i u nekoj drugoj banci.

📍 «Skimming» - krađa podataka sa kartice pomoću posebnog čitača (skimmera) koji je pričvršćen na bankomat.

📍 «Sniffering» - presretanje podataka od strane prevaranata. Posebni programi presreću informacije, obično putem Wi-Fi mreže. Tada prevaranti prikupljaju baze podataka, razbijaju lozinke i šalju malver na uređaje žrtve kako bi došli do novca.

📍 «Phishing» - metoda krađe klijentovih ličnih podataka putem interneta. Prevaranti stvaraju web-stranice slične službenim internetskim stranicama organizacija, gdje klijentima nude ostavljanje povjerljivih podataka. Druga mogućnost je slanje lažnih poruka poštom ili SMS-om sa zahtjevom za davanje brojeva kartica ili zahtjevom za ulazak na određeni link.

📍 «Emitent» - kompanija koja izdaje vrijednosni papir.


Budite finansijski pismeni i pustite da novac radi za vas! 😉