Finansijski pojmovi i definicije koje svi treba da znaju - 1. dioNerazumijevanje određenih finansijskih pojmova može postati razlog gubitka novca. To nam govori koliko je važno biti finanskijski pismen.


Upravo zato smo prikupili najčešće i najvažnije pojmove iz finansijskih tema 👇


📍 «Akcija» - vrsta vlasničkog kapitala koja vlasniku daje pravo da prima dio neto prihoda od aktivnosti akcionarskog društva u obliku dividende, kao i dio imovine kompanije, u slučaju njegove likvidacije.

📍 «Isplata anuitetskog zajma» - primanje jednakih mjesečnih uplata tokom cijelog trajanja zajma, bez obzira na preostali iznos duga. U ovom slučaju, mjesečna isplata sastoji se od iznosa glavnice i iznosa obračunate kamate na zajam.

📍 «Vishing» - vrsta telefonske prevare koja podrazumijeva krađu povjerljivih podataka klijenata banke.

📍 «Depozit» - vrijednosti i sredstva smještena u specijalizovanoj organizaciji. Za razliku od depozita u razumijevanju, depozit u klasičnom smislu može biti sve što se prenese na čuvanje, ne samo u banci, već i u posebnom skladištu.

📍 «Devalvacija» - službeno smanjenje nacionalne valute u odnosu na druge valute ili zlato (depresijacija). Obrnut proces naziva se revalorizacija.

📍 «Diferencirano plaćanje zajma» - dijeljenje ukupnog iznosa glavnice duga na jednake dijelove, proporcionalno roku kredita, prilikom izračuna isplate. U ovom slučaju, glavni dug se smanjuje iz mjeseca u mjesec.

📍 «Kartica sa zajedničkim brendom» - zajednička ponuda banke sa jednom ili više partnerskih kompanija, koja vam omogućava da dobijete popuste ili bonuse kada je koristite.

📍 «Kriptovaluta» - vrsta virtualnog novca čije izdanje koristi blockchain tehnologiju, algoritme šifriranja i zaštitu podataka. Emitent može biti pojedinac ili organizacija.

📍 «Likvidnost» - sposobnost imovine da se brzo proda uz minimalne novčane gubitke, povezane sa brzinom prodaje. Valute i prvoklasni vrijednosni papiri smatraju se najlikvidnijima.


Pratite nas jer uskoro objavljujemo i drugi dio 👌