Kako se pripremiti za svoj prvi kredit?Zbog čega ljudi uzimaju kredite? 

Postoji mnogo razloga za to, a neki od njih su:

- kupovina stana pod hipotekom

- kupovina automobila 

- potreba za brzim dolaženjem do novca iz ličnih razloga


Kada je riječ o odabiru zajma, čak i iskusnog zajmoprimca je ponekad strah da će pogriješiti te se naći u teškoj situaciji. Prema tome, razumijemo strah onih koji prvi put žele podići kredit. Zbog toga smo odlučili da vam pokažemo kako pravilno podići prvi zajam u životu, tako da ne preplatite, ne pokvarite kreditnu historiju i odaberete banku koja će vam dati novac uz dobre kamate.


Gdje početi❓


1. Važno je razumjeti osnovne pojmove:

- od čega se sastoji i kakav je to profitabilan zajam; 

- kamatna stopa je kamata na kredit; na ovaj način se izračunava iznos koji ćete morati mjesečno plaćati banci za korištenje njihovog novca; što je niža stopa - to bolje;

- mjesečna uplata - iznos koji se zasniva na kamatnoj stopi i koji se obvezujete platiti banci u skladu sa rasporedom plaćanja navedenim u ugovoru;

- rok kredita - vrijeme na koje uzimate novac u banci i obvezujete se da ćete ga vratiti sa kamatama;

- tijelo zajma - iznos novca koji ćete dobiti (isključujući plaćanja kamata, provizija i ostalih mogućih troškova);

- puni trošak kredita - iznos kredita koji se sastoji od plaćanja glavnice, kamata i ostalih plaćanja u korist banke, a koja su propisana sporazumom;

- skoring - sistem kojim banke i druge kreditne organizacije procijenjuju kreditnu sposobnost zajmoprimca te u skladu s tim odlučuju hoće li vam dati zajam; ocjena se izračunava na osnovu vaše kreditne historije i pokazuje koliko ste dobar klijent.


2. Procijenite svoje finansijske mogućnosti


Na isplatu kredita ne bi trebalo trošiti više od 30% ukupnog iznosa zarade mjesečno ili će vam biti teško da to platite. Važno je sve izračunati prije zaključenja ugovora. U suprotnom, nećete poboljšati svoju finansijsku situaciju, već je pogoršati.


Da li vam je bilo korisno?