Na šta se klijenti banaka najčešće žale u svojim kritikama?Naš “Nacionalni rejting” je pun recenzija o radu banaka - kako pozitivnih, tako i negativnih.


Naši analitičari su proučavali ove recenzije i došli do vrlo zanimljivih zaključaka. Zaključili su s kojim se problemima autori recenzija najčešće susreću i kako banke najbolje mogu pomoći u rješavanju teške situacije.


Kratko razgovarajmo o najzanimljivijim rezultatima istraživanja 👇


- Većina autora recenzija se žalila na netačne savjete zaposlenih u finansijskim institucijama, uslove proizvoda, a također su i oštro reagovali na tehničke kvarove.


- Autori recenzija često su bili nezadovoljni tarifama banaka. Također su se žalili i na odbijanje registracije proizvoda ili izdavanja dokumenata, pogrešno postupanje zaposlenih u banci, neispunjavanje ugovora i prebacivanje odgovornosti.


- Mnogi su primijetili nedostatke određenih bankarskih procesa.


Da li ste ikada napisali kritiku za “Nacionalni rejting” na našoj web stranici? Da li ste uspjeli riješiti Vaš problem? Podijelite svoje iskustvo sa nama✍