Osiguravajuća društva u BiH
Rejting osiguravajućih društava

Aktuelno na 02.06.2023
Bosna reosiguranje d.d. Sarajevo
5
Aktuelno na 02.06.2023
BRČKO-GAS OSIGURANJE d.d.
5
Aktuelno na 02.06.2023
Premium osiguranje a.d. Banja Luka
5
Aktuelno na 02.06.2023
EUROS OSIGURANJE a.d. Banja Luka
5
Aktuelno na 02.06.2023
OSIGURANJE GARANT DD, BRČKO
5
Aktuelno na 02.06.2023
Drina osiguranje a.d. Milići
5
Aktuelno na 02.06.2023
TRIGLAV Osiguranje, d.d. Sarajevo
4
Aktuelno na 02.06.2023
Osiguranje Aura a.d. Banja Luka
4
Aktuelno na 02.06.2023
Dunav Osiguranje a.d.
4
Aktuelno na 02.06.2023
ASA osiguranje d.d. Sarajevo
3.4
Aktuelno na 02.06.2023
ADRIATIC osiguranje d.d
3
Aktuelno na 02.06.2023
Nešković osiguranje a.d. Bijeljina
3
Aktuelno na 02.06.2023
Vienna osiguranje d.d.
1
Aktuelno na 02.06.2023
UNIQA osiguranje d.d.
1
Aktuelno na 02.06.2023
Grawe osiguranje a.d. Banja Luka
1
Aktuelno na 02.06.2023
KRAJINA OSIGURANJE a.d. Banja Luka
1
Aktuelno na 02.06.2023
Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka
1
Aktuelno na 02.06.2023
SAS-SuperP OSIGURANJE a.d. Bijeljina
1
Aktuelno na 02.06.2023
Camelia osiguranje d.d. Bihać
0
Aktuelno na 02.06.2023
GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo
0
Aktuelno na 02.06.2023
Croatia osiguranje d.d.
0
Aktuelno na 02.06.2023
Euroherc osiguranje d.d.
0
Aktuelno na 02.06.2023
Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo
0
Aktuelno na 02.06.2023
Central osiguranje d.d.
0
Aktuelno na 02.06.2023
Triglav osiguranje A.D., Banja Luka
0
Aktuelno na 31.12.2020
ASA osiguranje d.d. Sarajevo
82
Aktuelno na 31.12.2020
BRČKO-GAS OSIGURANJE d.d.
78
Aktuelno na 31.12.2020
Croatia osiguranje d.d.
56
Aktuelno na 31.12.2020
Nešković osiguranje a.d. Bijeljina
54
Aktuelno na 31.12.2020
Drina osiguranje a.d. Milići
48
Aktuelno na 31.12.2020
Camelia osiguranje d.d. Bihać
39
Aktuelno na 20.08.2020
UNIQA osiguranje d.d.
35
Aktuelno na 31.12.2020
Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka
35
Aktuelno na 31.12.2020
Premium osiguranje a.d. Banja Luka
23
Aktuelno na 31.12.2020
SAS-SuperP OSIGURANJE a.d. Bijeljina
21
Aktuelno na 31.12.2020
Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo
8
Aktuelno na 31.12.2020
Euroherc osiguranje d.d.
6
Aktuelno na 31.12.2020
Vienna osiguranje d.d.
4
Aktuelno na 31.12.2020
Central osiguranje d.d.
3
Aktuelno na 31.12.2020
Bosna reosiguranje d.d. Sarajevo
1
Aktuelno na 31.12.2020
ADRIATIC osiguranje d.d
1
Aktuelno na 31.12.2020
GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo
1
Aktuelno na 31.12.2020
TRIGLAV Osiguranje, d.d. Sarajevo
1
Aktuelno na 31.12.2020
Osiguranje Aura a.d. Banja Luka
1
Aktuelno na 30.06.2020
Dunav Osiguranje a.d.
1
Aktuelno na 31.12.2020
KRAJINA OSIGURANJE a.d. Banja Luka
1
Aktuelno na 31.12.2020
OSIGURANJE GARANT DD, BRČKO
1
Aktuelno na 31.12.2020
EUROS OSIGURANJE a.d. Banja Luka
1
Aktuelno na 31.12.2020
Grawe osiguranje a.d. Banja Luka
1
Aktuelno na 31.12.2020
Triglav osiguranje A.D., Banja Luka
1
Aktuelno na 31.12.2020
ADRIATIC osiguranje d.d
65 468 363
Aktuelno na 31.12.2020
Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo
61 797 772
Aktuelno na 31.12.2020
GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo
54 966 613
Aktuelno na 31.12.2020
Euroherc osiguranje d.d.
54 888 922
Aktuelno na 31.12.2020
TRIGLAV Osiguranje, d.d. Sarajevo
50 077 387
Aktuelno na 20.08.2020
UNIQA osiguranje d.d.
48 180 172
Aktuelno na 31.12.2020
Central osiguranje d.d.
36 793 807
Aktuelno na 31.12.2020
Croatia osiguranje d.d.
34 925 451
Aktuelno na 31.12.2020
Grawe osiguranje a.d. Banja Luka
32 981 129
28 265 163
Aktuelno na 31.12.2020
ASA osiguranje d.d. Sarajevo
26 804 255
Aktuelno na 30.06.2020
Dunav Osiguranje a.d.
25 598 447
Aktuelno na 31.12.2020
Vienna osiguranje d.d.
25 456 641
Aktuelno na 31.12.2020
Bosna reosiguranje d.d. Sarajevo
24 683 566
Aktuelno na 31.12.2020
Osiguranje Aura a.d. Banja Luka
24 230 036
Aktuelno na 31.12.2020
Drina osiguranje a.d. Milići
23 045 841
Aktuelno na 31.12.2020
BRČKO-GAS OSIGURANJE d.d.
16 578 043
Aktuelno na 31.12.2020
Nešković osiguranje a.d. Bijeljina
16 235 462
Aktuelno na 31.12.2020
Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka
11 645 609
Aktuelno na 31.12.2020
OSIGURANJE GARANT DD, BRČKO
11 225 944
Aktuelno na 31.12.2020
Triglav osiguranje A.D., Banja Luka
11 153 030
Aktuelno na 31.12.2020
EUROS OSIGURANJE a.d. Banja Luka
11 135 097
Aktuelno na 31.12.2020
Camelia osiguranje d.d. Bihać
9 611 975
Aktuelno na 31.12.2020
Premium osiguranje a.d. Banja Luka
8 768 640
Aktuelno na 31.12.2020
KRAJINA OSIGURANJE a.d. Banja Luka
4 401 240
Aktuelno na 31.12.2020
SAS-SuperP OSIGURANJE a.d. Bijeljina
3 487 593
Aktuelno na 31.12.2020
Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo
30 073 245
Aktuelno na 31.12.2020
ADRIATIC osiguranje d.d
23 197 810
Aktuelno na 31.12.2020
Euroherc osiguranje d.d.
21 019 491
Aktuelno na 31.12.2020
Bosna reosiguranje d.d. Sarajevo
18 007 231
Aktuelno na 31.12.2020
TRIGLAV Osiguranje, d.d. Sarajevo
16 780 589
Aktuelno na 31.12.2020
Croatia osiguranje d.d.
16 698 210
Aktuelno na 31.12.2020
Central osiguranje d.d.
13 340 800
Aktuelno na 31.12.2020
ASA osiguranje d.d. Sarajevo
12 978 787
Aktuelno na 31.12.2020
Grawe osiguranje a.d. Banja Luka
12 698 896
11 133 459
Aktuelno na 31.12.2020
GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo
10 178 127
Aktuelno na 31.12.2020
UNIQA osiguranje d.d.
8 664 956
Aktuelno na 31.12.2020
Drina osiguranje a.d. Milići
8 146 180
Aktuelno na 31.12.2020
Osiguranje Aura a.d. Banja Luka
8 127 717
Aktuelno na 31.12.2020
BRČKO-GAS OSIGURANJE d.d.
6 015 892
Aktuelno na 31.12.2020
Nešković osiguranje a.d. Bijeljina
5 760 697
Aktuelno na 30.06.2020
Dunav Osiguranje a.d.
5 707 715
Aktuelno na 31.12.2020
Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka
4 871 541
Aktuelno na 31.12.2020
OSIGURANJE GARANT DD, BRČKO
3 567 593
Aktuelno na 31.12.2020
EUROS OSIGURANJE a.d. Banja Luka
3 359 053
Aktuelno na 31.12.2020
Triglav osiguranje A.D., Banja Luka
3 335 361
Aktuelno na 31.12.2020
Camelia osiguranje d.d. Bihać
3 010 323
Aktuelno na 31.12.2020
Premium osiguranje a.d. Banja Luka
2 721 926
Aktuelno na 31.12.2020
KRAJINA OSIGURANJE a.d. Banja Luka
2 616 500
Aktuelno na 31.12.2020
SAS-SuperP OSIGURANJE a.d. Bijeljina
1 446 537
Aktuelno na 31.12.2020
Vienna osiguranje d.d.
74 321
Aktuelno na 31.12.2020
Euroherc osiguranje d.d.
9 342 334
Aktuelno na 31.12.2020
Nešković osiguranje a.d. Bijeljina
6 906 289
Aktuelno na 31.12.2020
Drina osiguranje a.d. Milići
6 109 096
Aktuelno na 31.12.2020
ADRIATIC osiguranje d.d
5 972 344
Aktuelno na 31.12.2020
OSIGURANJE GARANT DD, BRČKO
5 509 812
Aktuelno na 31.12.2020
EUROS OSIGURANJE a.d. Banja Luka
4 706 963
Aktuelno na 31.12.2020
BRČKO-GAS OSIGURANJE d.d.
4 505 292
Aktuelno na 31.12.2020
GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo
4 111 686
Aktuelno na 31.12.2020
UNIQA osiguranje d.d.
3 135 731
Aktuelno na 31.12.2020
TRIGLAV Osiguranje, d.d. Sarajevo
2 504 495
Aktuelno na 31.12.2020
ASA osiguranje d.d. Sarajevo
2 289 582
Aktuelno na 31.12.2020
Bosna reosiguranje d.d. Sarajevo
2 228 738
Aktuelno na 31.12.2020
Grawe osiguranje a.d. Banja Luka
1 940 086
Aktuelno na 31.12.2020
Central osiguranje d.d.
1 335 750
Aktuelno na 31.12.2020
Osiguranje Aura a.d. Banja Luka
823 840
Aktuelno na 31.12.2020
SAS-SuperP OSIGURANJE a.d. Bijeljina
789 708
Aktuelno na 31.12.2020
Croatia osiguranje d.d.
748 532
Aktuelno na 31.12.2020
Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo
558 990
Aktuelno na 31.12.2020
Premium osiguranje a.d. Banja Luka
503 206
Aktuelno na 31.12.2020
Vienna osiguranje d.d.
290 595
225 363
Aktuelno na 31.12.2020
Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka
196 369
Aktuelno na 31.12.2020
Triglav osiguranje A.D., Banja Luka
166 902
Aktuelno na 31.12.2020
Camelia osiguranje d.d. Bihać
109 054
Aktuelno na 30.06.2020
Dunav Osiguranje a.d.
10 376
Aktuelno na 31.12.2020
KRAJINA OSIGURANJE a.d. Banja Luka
-22 804
Aktuelno na 31.12.2020
GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo
256 861 892
Aktuelno na 31.12.2020
UNIQA osiguranje d.d.
236 300 021
Aktuelno na 31.12.2020
Vienna osiguranje d.d.
188 658 438
Aktuelno na 31.12.2020
Grawe osiguranje a.d. Banja Luka
168 910 468
Aktuelno na 31.12.2020
Bosna reosiguranje d.d. Sarajevo
158 667 693
Aktuelno na 31.12.2020
Croatia osiguranje d.d.
133 666 557
Aktuelno na 31.12.2020
TRIGLAV Osiguranje, d.d. Sarajevo
127 110 472
Aktuelno na 31.12.2020
Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo
126 204 283
Aktuelno na 31.12.2020
ADRIATIC osiguranje d.d
102 838 037
Aktuelno na 31.12.2020
Euroherc osiguranje d.d.
101 248 770
81 936 093
Aktuelno na 31.12.2020
ASA osiguranje d.d. Sarajevo
48 919 426
Aktuelno na 31.12.2020
Nešković osiguranje a.d. Bijeljina
47 488 377
Aktuelno na 31.12.2020
Drina osiguranje a.d. Milići
40 698 264
Aktuelno na 31.12.2020
Central osiguranje d.d.
37 421 439
Aktuelno na 30.06.2020
Dunav Osiguranje a.d.
36 129 010
Aktuelno na 31.12.2020
Osiguranje Aura a.d. Banja Luka
28 705 247
Aktuelno na 31.12.2020
BRČKO-GAS OSIGURANJE d.d.
27 961 656
Aktuelno na 31.12.2020
Triglav osiguranje A.D., Banja Luka
25 146 376
Aktuelno na 31.12.2020
OSIGURANJE GARANT DD, BRČKO
21 027 434
Aktuelno na 31.12.2020
Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka
19 944 511
Aktuelno na 31.12.2020
EUROS OSIGURANJE a.d. Banja Luka
19 060 381
Aktuelno na 31.12.2020
Camelia osiguranje d.d. Bihać
16 575 982
Aktuelno na 31.12.2020
KRAJINA OSIGURANJE a.d. Banja Luka
15 439 999
Aktuelno na 31.12.2020
Premium osiguranje a.d. Banja Luka
9 590 165
Aktuelno na 31.12.2020
SAS-SuperP OSIGURANJE a.d. Bijeljina
7 538 186

Stranice osiguravajućih društava