Politika obrade ličnih podataka

Pristanak za obradu ličnih podataka

Dajem saglasnost kompaniji REGULA ZAPADNI BALKAN d.o.o. (u daljem tekstu Operater), (JIB 4202886710000), kao i njenim predstavnicima i partnerima za automatizovanu i neautomatizovanu obradu mojih ličnih podataka uključujući prikupljanje, sistematizaciju, akumulaciju, skladištenje, pojašnjenje (ažuriranje, promjena), upotreba, distribucija (uključujući prijenos), depersonalizacija, blokiranje, uništavanje, koje sam prenio lično putem web stranice https://svebanke.ba/, uključujući korištenje Internet usluga Google Analytics, Yandex, Metrica i druge resurse, odnosno za izvršavanje radnji predviđenih zakonodavstvom o zaštiti ličnih podataka, sljedećih mojih ličnih podataka, koje sam prenio lično putem web stranice: prezime, ime; kontakt broj; podaci okorisničkom uređaju (uključujući rezoluciju, verziju i druge atribute kojekarakterizira korisnički uređaj, IP adresa); informacije o korisnikovom pretraživaču (ili drugomprogramu preko kojeg se pristupa internetu),tehničkim karakteristikama hardvera i softvera koje korisnik koristi; klikovi korisnika, prikazi stranice, popunjavanje polja, prikazivanje igledanje banera i video zapisa; podaci kojikarakteriziraju segmente publike; parametri sesije; korisnički ID pohranjen u kolačiću. Takođe dajem saglasnost da Operater mojelične podatke možeproslijediti trećimstranama, čiji su podaci objavljeni na web lokaciji, s kojomOperater surađuje, kao posjetitelj web stranice.


Obrazacje odobren 27. maja 2021.